Ajari Anak-anak Itu Dengan Akhlak Islam

Daripada Abu Hafs ‘Amru bin Abi Salamah  ‘Abdullah bin Abdul Asad anak tiri Rasulullah SAW katanya “Aku seorang kanak-kanak didalam peliharaan Rasulullah SAW dan pada waktu makan tanganku menjemput di sana sini di setiap sudut pinggan maka Rasulullah bersabda, “Wahai anak, bacalah بسم الله  (sebutkan nama Allah ketika hendak makan) dan makanlah dengan tangan kananmu dan hendaklah ambil makanan yang hampir dengan kamu. Selepas itu sentiasalah engkau ikut cara makan (yang ditunjuk oleh Rasulullah)”.

Huraian Hadith: 
 1. Rasulullah mengajar umatnya supaya membaca بسم اللهketika hendak makan, makan dengan tangan kanan dan mendahului mengambil makanan yang dekat.
 2. Islam menitikberatkan peradaban dalam semua aspek dikalangan umat Islam termasuk adab makan dan sebagainya.
 3. Kita berkewajipan mendidik anak-anak dengan adab-adab dan akhlak Islam dengan memberi tunjuk ajar dan teguran apabila mereka melakukan kesilapan.
 4. Para pendidik hendaklah memberi tunjuk ajar kepada golongan muda dan kanak-kanak apabila ada kesempatan yang sesuai kerana pada keadaan begitu tunjuk ajar adalah lebih berkesan.
 5. Hadis ini juga menunjukkan kepatuhan para sahabat kepada tunjuk ajar Nabi SAW sehingga kanak-kanak dikalangan mereka.

Anak Kita Adalah Perisai Dari Api Neraka

Daripada Aisyah R.ha katanya, “Datang kerumahku seorang perempuan meminta (makanan), tidak ada sesuatu disisiku melainkan sebiji kurma lalu aku beri kepadanya”. Maka dia pun membahagi sebiji kurma tadi kepada dua orang anaknya dan dia sendiri tidak memakannya. Kemudian dia pun keluar (daripada rumah Aisyah). Setelah Nabi SAW datang kepada kami lalu aku pun memberitahunya (peristiwa tersebut), maka baginda bersabda, “Sesiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini dengan sesuatu lalu dia melayan (memelihara) mereka dengan baik adalah mereka menjadi penghalang daripada api neraka”.
 
Huraian Hadith: 
 1. Orang Islam disuruh memenuhi hajat orang yang meminta sekali pun dengan pertolongan yang sedikit.
 2. Ibu bapa mestilah mengutamakan keperluan anak-anaknya seperti makan, minum, pakaian dan sebagainya.
 3. Ibu bapa yang mendidik dan mengasuh anaknya dengan sempurna dijamin bebas daripada api neraka.
 4. Hadis ini menunjukkan kelebihan menjaga dan mendidik anak-anak perempuan. Ia akan menjadi perisai daripada api neraka jika dilakukan seperti yang diperintah Allah dan rasulnya.
Ustaz Cam Tahukah Anda

Mutiara Hikmah Dari Abu Bakar as Siddiq ra

" Patuhilah Aku selama Aku patuh kepada Allah swt dan Rasulullah saw , bila Aku tidak mematuhi Allah swt dan Rasulullah saw , maka jangan patuhi Aku lagi 

" Tidak ada perbincangan yang baik , jika tidak diarahkan untuk memperoleh redha Allah swt


" Tidak ada manfaat dari wang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah . Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya . Dan jika seseorang tertarik dengan pesona dunianya yang rendah , Allah swt tidak akan redha kepadanya selama dia masih menyimpan hal itu dalam hatinya 


" Kita mencari kedermawanan dalam Taqwa ( kesedaran akan Allah ) , kekayaan dalam Yaqin ( kepastian ) , dan kemuliaan dalam kerendahan hati . "" Berhati-hati terhadap kebanggaan , sebab kalian akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing .


" Ketika beliau dipuji oleh orang - orang , beliau akan berdo'a kepada Allah dan berkata , " Ya Allah , Engkau mengenalku lebih baik dari diriku sendiri , dan Aku lebih mengenal diriku daripada orang - orang yang memujiku . Jadikanlah Aku lebih baik daripada yang difikirkan oleh orang - orang ini mengenai diriku , maafkanlah dosa - dosaku yang tidak mereka ketahui , dan janganlah jadikan Aku bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan . "" Jika kalian mengharapkan berkah Allah , berbuatlah baik terhadap hamba - hamba - Nya . 


" Suatu hari beliau memanggil ' Umar ra dan menasihati nya sampai ' Umar ra menangis . Abu Bakar ra berkata kepadanya , " Jika engkau memegang nasihatku , engkau akan selamat , dan nasihatku adalah " Harapkan kematian selalu dan hidup sesuai dengannya "" Mahasuci Allah yang tidak memberi hamba - hamba - Nya jalan untuk mendapat pengetahuan mengenai - Nya kecuali dengan jalan ketidak - berdayaan mereka dan tidak ada harapan untuk meraih pencapaian itu


" Tolonglah Aku , jika Aku benar dan koreksilah Aku jika Aku salah . Orang - orang yang lemah di antara kalian harus menjadi kuat bersamaku sampai atas Kehendak Allah swt , haknya telah disyahkan . Orang - orang yang kuat di antara kalian harus menjadi lemah bersamaku sampai , jika Allah swt menghendaki , Aku akan mengambil apa yang harus dibayarnya "

Kedudukan Sebenar Wanita Bernama Ibu


Ahmad Syauqi , seorang pujangga Arab , berkata melalui syair yang ditulisnya , '' Ibu adalah sekolah , apabila dia mempersiapkannya , dia menyiapkan masyarakat yang baik keturunannya . ''

Syair yang sangat singkat ini menunjukkan bahawa seorang ibu mempunyai kedudukan yang sangat mulia dan berpengaruh sangat besar . Ibu adalah pendidik paling utama bagi setiap anak . Selain itu , ibu adalah sosok yang paling dicintai oleh semua orang dan menjadi anutan mereka , serta peribadi yang didapati di hadapan setiap anak pada saat pertama kali matanya terbuka untuk melihat dunia .


Islam telah memberikan mesej melalui Al-Quran tentang kedudukan ibu bapa . Terlebih khusus lagi , adanya penekanan untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu . Firman Allah , '' Bersyukurlah kepada - Ku dan kepada kedua ibu bapakmu , hanya kepada - Ku - lah kembalimu . '' ( QS Lukman : 14 ) . Hal ini menunjukkan bahawa keutamaan ibu bapa menduduki tempat kedua selepas keutamaan Allah .


Ayat di atas juga memberikan pengkhususan , agar setiap anak berbakti dan berbuat baik kepada ibunya .


Perintah berbuat baik dan berbakti kepada ibu juga disenaraikan dalam beberapa hadis sahih , di antaranya adalah riwayat dari Abu Hurairah RA , bahawasanya ada seorang anak laki - laki datang kepada Rasulullah SAW . Ia berkata , '' Wahai Rasulullah , siapakah yang paling berhak saya perlakukan dengan baik ? '' Nabi menjawab , '' Ibumu . '' Ia bertanya lagi , '' Kemudian siapa lagi ? '' Nabi menjawab , '' Ibumu . '' Kemudian ia bertanya lagi , '' Kemudian siapa lagi ? '' Nabi menjawab , '' Ibumu . '' ia masih bertanya lagi , '' Kemudian siapa lagi ? '' Nabi menjawab , '' Bapa kamu . '' ( HR Bukhari dan Muslim ) .


Perintah berbuat baik kepada ibu yang diulang hingga tiga kali berturut - turut dalam hadis di atas menunjukkan bahawa ibu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan Islam dan mempunyai keutamaan yang sangat besar daripada yang lain . Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW , '' Wahai Rasulullah , siapakah yang lebih besar haknya atas wanita ? '' Nabi menjawab , '' Suaminya . '' Lantas Aisyah bertanya lagi , '' Siapakah yang lebih berhak atas seorang laki - laki ? '' Nabi menjawab , '' Ibunya ? '' ( HR Ahmad ) .


Mesej Ilahiyah di atas sangat jelas sekali bahawa perintah berbuat baik kepada ibu merupakan sebahagian dari mesej umum yang disampaikan oleh Islam , iaitu , agar memperlakukan kaum wanita secara baik . Sosok seorang wanita yang telah menjadi ibu tak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sosok laki - laki yang telah menjadi ayah . Sebab , ibu juga turut bertanggung jawab atas semuanya yang menjadi tanggung jawab ayah , terutama terhadap pendidikan anak - anak yang diasuhnya . Walaupun berat pengaruh seorang ibu dalam mendidik anak , melebihi berat pengaruh seorang ayah .Oleh kerana itu , Rasulullah SAW memerintahkan kepada para ibu untuk senantiasa memelihara dan mendidik anak - anaknya selama mereka belum memasuki jenjang pernikahan . Wallahu a'lam bissawab

Apakah Hukum Lelaki Memakai Cincin Suasa ?

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)
 
1.JAWAPAN DARI JAKIM
Soalan : Assalamualaikum WBTH. Tuan Panel, saya ingin mengetahui apakah hukumnya lelaki memakai cincin suasa yang bertatahkan berlian. Saya bercadang membelinya untuk perkahwinan saya. Saya keliru sebab ada yang mengatakan boleh dan tidak kurang juga mengatakan haram. Jika ianya haram apakah alternatifnya. Mohon penjelasan para panel yang budiman. Sekian, terima kasih.. 

 Jawapan :
Memakai cincin menurut sunnah yang diperbuat daripada perak adalah harus bagi lelaki. Manakala bagi perempuan harus memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Rasulullah SAW pernah memakai cincin diperbuat daripada perak sehingga baginda wafat. Baginda melarang memakai cincin emas sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi bermaksud:
"Rasulullah SAW melarang daripada memakai cincin emas". Cincin suasa adalah campuran daripada dua unsur logam iaitu emas dan perak. Oleh kerana cincin suasa campuran emas lebih daripada perak maka ia dihukumkan emas dan haram dipakai oleh kaum lelaki. Menurut laporan Mesyuarat Panel Kajian Syariah JAKIM kali ke 31 pada 2-4 Oktober 2000mengenai hukum memakai suasa bagi lelaki adalah HARAM.
 
Panel menasihati agar pengantin lelaki memakai cincin perak atau platinum. Nota: 1. Jawapan kepada soalan disediakan oleh Panel Kemusykilan Agama, JAKIM 2. Setiap borang yang dihantar hendaklah mengandungi hanya satu soalan sahaja. 3. Jawapan yang diberi adalah berdasarkan Mazhab Shafie kecuali dinyatakan sebaliknya.
2. JAWAPAN DARI UST. AZHAR IDRUS(ustazazhar.com) SOALAN:
 
Assalamualaikum.. Apa hukum org lelaki memakai cincin suasa? Ada pendapat mengatakan haram. minta penjelasan dari ustaz.  

JAWAPAN:
Waalaikumussalam.. Apa yang saya ketahui hukum memakai cincin suasa bagi orang lelaki adalah haram kerana ia diperbuat daripada emas yang bercampur dengan logam lain. Samalah seperti haramnya lelaki memakai emas putih seklipun emas putih itu bukan 100% diperbuat daripada emas. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim yg bermaksud: "Emas itu adalah haram atas lelaki memakainya samdaa emasnya sedikit atau banyak." Syeikh Abd Qadir Al-Mandili menyebut dalam fatwanya : "Dan adalah suasa itu haramlah bagi kaum lelaki memakainya." 

Rujukan:
Kitab Fatwa Syeikh Abd Qadir , Fatawa Mufti Negeri Johor dan Pelita Penuntut.
3.Fatwa Daripada Kerajaan Brunei Darussalam
#Barang-barang kemas daripada emas suasa# Emas suasa ialah pancalogam atau campuran daripada emas dan tembaga.
 
Barang-barang kemas yang diperbuat daripada emas suasa, seperti cincin, gelang, kalung dan sebagainya adalah termasuk di antara barang-barang yang diharamkan bagi kaum laki-laki memakainya, kerana perhiasan emas yang diharamkan itu tidak kira sama ada ianya terdiri daripada emas semata-mata (tidak bercampur dengan benda yang lain) ataupun sebahagiannya daripada emas dan sebahagian lagi daripada benda yang lain (bercampur). Sedangkan zat emas itu terdapat pada emas suasa. Di samping itu, terdapat unsur bermegah-megah dan membanggakan diri dengan memakai emas suasa itu. 

(Tuhfah 1/118-119, Al-Raniri, Sirat al-Mustaqim m.s. 25, Fatwa siri 4/86) Al-‘Allamah asy-Syeikh Nuuruddin Muhammad Jilani ar-Raniri di dalam kitabnya Sirat al-Mustaqim menjelaskan: “Dan demikian lagi, haram memakai suasa…..”(M.s. 25) Allahyarham Yang Dimuliakan Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Awang Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz pernah ditanya mengenai hukum orang laki-laki memakai rantai leher, gelang tangan, cincin yang dibuat daripada suasa. Beliau menjelaskan:
 
“Haram di atas laki-laki memakai barang-barang kemas dari emas seperti cincin dan juga dari suasa, kerana suasa itu suatu logam yang terjadi dari emas dan suasa. Berkata al-Imam an-Nawawi dalam Minhaj: “Halal digunakan tiap-tiap bejana yang suci, melainkan bejana yang diperbuat dari emas atau perak adalah haram digunakan.” 

 Kata al-Imam Ibnu Hajar lepas matn al-Minhaj ini: “Semuanya atau setengahnya dari salah satu dari keduanya (emas dan perak) atau dari keduanya.” Berkata al-Imam Ibnu Hajar , sebab diharamkan ialah kerana ‘ain (emas ada pada suasa itu), dengan syarat ada khuyala’ iaitu bermegah-megah dan membesarkan diri dengan memakai suasa itu.  

Berkata ulama: “Kerana warna yang ada pada suasa itu warna kuning, sekalipun sedikit pada pandangannya, tetapi warna kuning itu tiada sepenuhnya bahkan warna kuning bercampur dan bersulam dengan warna merah dan ada khuyala’ pada memakai suasa seperti ada khuyala’ pada memakai emas.”  

Oleh yang demikian memakai cincin dari suasa adalah haram, apatah lagi kalau cincin itu dibuat dengan semata-mata emas.” (Fatwa siri 4/86)
4. JAWAPAN DARI JABATAN MUFTI KEDAH
Soalan:
Apakah hukum memakai cincin suasa?
Jawapan:
Menurut kenyataan dan perakuan daripada tukang-tukang emas beragama Islam yang ada kepercayaan dan mempunyai pengalaman dan pengetahuan terhadap jenis-jenis logam yang diperbuat hiasan adalah suasa itu sejenis logam yang diadun dari berbagai-bagai logam menurut kadar dan peratus yang tertentu iaitu:
1. Tembaga 70%
2. Emas 20%
3. Perak 10%
Logam ini setelah diadun dan dicampur dengan cara-cara yang tertentu akan beroleh menjadi sejenis logam yang dikenali sekarang ini sebagai suasa dan suasa ini menurut perakuan dari tukang-tukang emas tersebut apabila dilebur kali pertama maka unsur-unsur emas di dalamnya tiada dapat dikesan lagi dan apabila dilebur pada kali kedua akan berubah menjadi tembaga. 
Menurut pendapat fuqaha’ adalah halal bagi lelaki memakai cincin daripada logam yang " مموه" iaitu yang bersadur atau bercampur dengan emas yang sekiranya dileburkan emas itu tiada dapat dikesan lagi dan jika dapat dikesan halal bagi orang-orang perempuan sahaja iaitu tertentu pada barang-barang hiasan mereka tiada pada barang-barang lain, walaubagaimana pun perbuatan menyadur atau mencampur itu adalah haram sekalipun bagi perhiasan-hiasan perempuan kerana terdapat padanya pembaziran.
Rujuk nas Tuhfah Muhtaj Bi Syarh Al-Manhaj juzuk 1 hlmn 122.
Negara asal : Malaysia
Negeri : Kedah
Badan yang mengisu fatwa :Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah
Penulis/Ulama : Mufti Kerajaan Negeri Kedah
WALLAHUA'LAM Sumber: Ibnu Islam..
Min Yahya info Dunia, info Islam

Petua Imam Syafie Yang Patut Diikuti

Sebagai Rakyat Malaysia,kita wajib berpegang teguh dengan Mazhab Imam Syafie dan patut dijadikan ikutan dalam kehidupan kita seharian.Imam Syafie telah menggariskan beberapa panduan yang bermanfaat kepada Umat Islam dalam menjalani kehidupan seharian.Diharap info di atas sangat berguna.

Jangan lupa share ye.Semoga kita sama-sama beroleh manfaat di dunia dan akhirat.
Min Yahya info Islam

7 Perkara Yang Makruh Ketika Solat7 Perkara Makruh Ketika Solat
 1. Memalingkan tengkok ketika solat kecuali kerana keperluan. ( Bukhari )
 2. Mengangkat pandangan ke atas.( Bukhari )
 3. Bermain-main dengan rambut ( mengurai-uraikannya ) dan menyising hujung baju ( seperti lengan ) ketika solat.( Bukhari & Muslim )
 4. Solat ketika makanan sudah dihidangkan yang mana hatinya teringin memakannya.( Bukhari )
 5. Solat dalam keadaan menahan kencing atau menahan buang air besar. ( Imam Muslim )
 6. Solat dalam keadaan mengantuk.( Bukhari & Muslim )
 7. Solat ditempat seperti berikut : Ini kerana tempat tersebut dibimbangi ada najis dan sukar untuk mendapat khusyuk.

8 Sifat Pakaian Wanita Dalam Islam


8 Sifat Pakaian Wanita Islam


a. Pakaian itu mestilah menutup aurat


Rasulullah saw bersabda :

Telah berkata Aisyah .a “ Sesungguhnya, Asma’binti Abu Bakar menemui Nabi saw dengan memakai busana yang nipis ” Maka nabi berpaling daripadanya dan bersabda “Wahai Asma’ , sesungguhnya apabila wanita itu telah baligh (sudah haid) tidak boleh dilihat daripadanya kecuali ini dan ini , sambil mengisyaratkan kepada muka dan tapak tangannya”

b. Pakaian itu tidak terlalu nipis sehingga tampak bayangan tubuh badan dari luar

“Dua orang ahli neraka yang belum pernah saya lihat adalah : kaum yang memegang pecut bagai ekor lembu digunakan untuk memukul orang (tanpa alasan), orang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang bagaikan merayu-rayu melenggok-lenggok membesarkan cemaranya bagaikan punuk unta yang mereng. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau syurga, sedangkan bau syurga dapat dicium dari jarak yang sangat jauh”
(Riwayat Muslim)

c. Pakaian itu tidak ketat atau sempit , tetapi longgar atau selesa dipakai.

Ia menutup bahagian-bahagian bentuk tubuh yang menggiurkan nafsu lelaki dan ia menutup aspek kehaiwanan dari insan itu.

Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abi Salamah bahawa Umar Bin Khattab .a menghadiahkan kepada seseorang dengan pakaian nipis buatan Mesir Lama, kemidian berkata , “Jangan dipakaikan kepada isteri-isteri kamu!” Lalu seseorang berkata “ Ya Amirul Mukminin aku telah memakainya untuk isteriku, kemudian memutarkan badannya tetapi tidak kelihatan auratnya .” selanjutnya Umar berkata, “Memanglah auratnya tidak nampak, tetapi bentuk tubuhnya nampak”

e. Warna pakaian itu suram atau gelap, seperti warna hitam atau kelabu asap atau perang sehingga tiada bernafsu lelaki melihatnya( terutamanyya pakaian seperti jilbab atau abaya) . Menurut Ibnu Kathir di dalam tafsirnya pakaian wanita-wanita pada zaman Nabi saw ketika mereka keluar rumah berwarna hitam)

 
f. Pakaian itu tidak sekali-kali disemerbakkan dengan bau-bauan yang harum, demikian juga tubuh badan wanita itu, kerana bau-bauan ini ada pengaruhnya atas nafsu kelamin lelaki yang ajnabi.Perempuan yang memakai bau-bauan ketika keluar rumah sehingga lelaki mencium baunya disifatkan oleh Rasulullah saw sebagai zaniyah, yakni pelacur atau penzina.

    “Wanita apabila memakai wangi-wangian , kemudian berjalan melintasi kaum lelaki maka dia itu begini dan begini iaitu pelacur ” (Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi)

g. Pakaian itu tidak bertashabbuh dengan pakaian lelaki yakni tiada meniru –niruatau menyerupai pakaian lelaki

Telah berkata Ibnu Abbas :

    “Rasulullah saw telah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai lelaki”
    (Riwayat Bukhari)

h. Pakaian itu tiada bertashabbuh dengan pakaian perempuan-perempuan kafir dan musyrik.

i. Pakaian itu bukanlah libasu sh-shuhrah, yakni pakaian untuk bermegah-megah , untuk menunjuk-nunjuk atau bergaya.Ulasan Admin : Jom baca Firman Allah di bawah.

Firman Allah..

" Wahai Nabi, Suruhlah isteri-isterimu,anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya ( semasa mereka keluar ), cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal ( sebagia perempuan baik-baik ) maka dengan itu mereka tidak diganggu.Dan ( ingatlah ) Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Kerajaan Yang Sebenar AdalahMaha Suci Allah yang ditangan Nyalah segala Kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. (QS Al Qur’an, 67:1)
Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan
Para thagut sejak awal telah mengetahui pengaruh agama ini terhadap kekuasaan mereka, ketika mendengar kalimat tauhid yang dibawa oleh para Rasul, telah dipahami realitasnya oleh masyarakat awam sekalipun saat itu, seorang arab dengan kepolosannya dan hati bersih ketika mendengar Rasul Saw mengajak ummat manusia agar bersaksi tidak ada sesembahan yang dipatut selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mengatakan: ini adalah masalah yang tidak disukai oleh para raja, lalu seorang lelaki lainnya berkata kepadanya: Jika demikian pasti orang orang arab dan juga non arab akan memerangimu hai Muhammad.
Yang menjadi pertanyaan, kenapa kalimat tersebut akan diperangi dan tidak disukai raja atau para penguasa?, hal ini digambarkan pada Al qur-an, dengan mencela habis-habisan para penguasa yang mengaku tuhan dimuka bumi, mereka menjadikan hamba hamba Allah sebagai hamba-hamba mereka, seperti Namruz yang zalim itu mengaku bisa menghidupkan dan mematikan, seolah olah dia tuhan semesta alam yang mampu menghidupkan dan mematikan, dia memaksa orang untuk mengikutinya, seperti orang mengikuti tuhan Ibrahim.
Keangkuhan Namruz dalam mempertahankan klaimnya bahwa dia mampu menghidupkan dan mematikan sampai ketingkat mendatangkan dua orang lelaki, lalu dia bunuh yang satu dan dia biarkan hidup yang satunya lagi, kemudian dia berkata, ini sudah saya matikan, dan ini saya hidupkan, bukankah saya mampu menghidupkan dan mematikan.
Begitu pula Fir’aun yang mengatakan kepada kaumnya, “saya adalah tuhanmu yang paling tinggi”, kemudian dengan angkuh dia mengatakan, “Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku”.
Al qur-an mengungkapkan juga aliansi antara tiga pihak yang keji dan tercela, yang biasanya memgelilingi penguasa yang menentang otorisasi Allah:
Pertama:
Penguasa angkuh yang mengaku tuhan di bumi Allah, yang berlaku diktator terhadap hamba hamba Nya, penguasa ini diwakili sosok Fir’aun
Kedua:
Politikus oportunis yang menggunakan kepintaran dan pengalamannya untuk melayani kepentingan penguasa zalim, untuk memantapkan kekuasaan dan meningkatkan popularitasnya, sehingga dia selalu dipatuhi oleh rakyat. Politikus seperti ini diwakili sosok Haman.
Ketiga:
Kapitalis dan feodalis yang mengambil manfaat dari pemerintah yang zalim, Mereka mendukung pemerintahan ini dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi dengan memeras keringat dan darah rakyat, kelompok ini diwakili oleh sosok Qarun.
Bahkan dalam kasus era Fir’aun, Qarun itu adalah kaum Musa, bukan dari kalangan Fir’aun, tapi dia berlaku zalim terhadap kaumnya, berkhianat dan dia bergabung dengan Fir’aun yang merupakan musuhnya dan Fir’aun pun menerimanya, hal ini menunjukkan bahwa kepentingan materilah yang menyatukan mereka, meskipun dari segi etnis dan keturunan mereka berbeda.
Begitu pula bila kita hayati penggalan ayat diatas: Maha suci Dia, yang didalam TanganNya sekalian Kerajaan, bila dipahami secara mendalam, akan terasa betapa Allah memberi peringatan kepada manusia makhlukNya, dalam perebutan kekuasaan dan kemegahan dalam dunia ini bahwasanya Kerajaan dan Kekuasaan yang sebenarnya hanya ada dalam tangan Allah.
Segala Kerajaan dan Kekuasaan yang ada dimuka bumi ini, bagaimanapun manusia mengejarnya, atau bagaimanapun manusia mempertahankan sekuat tenaga, tidaklah merupakan kerajaan yang sesungguhnya, dan dia tidak sebenar benarnya penguasa. Dia adalah makhluk kecil dihadapan Allah. Bagaimanapun dia seorang Presiden memerintah dengan aturannya dan memerintah dengan segenap kekuatan, kegagahan dan sewenang-wenang, namun kekuasaan seperti demikian hanyalah pinjaman belaka hanya sesaat dan tidaklah kekal.
Semua berubah, itulah peraturan yang berlaku dalam alam ini, kadang di atas kadang bisa ke bawah. Yang di bawah ke atas, yang tua mundur, yang muda maju, yang nantinya pun akan gugur pula, tak ada yang tetap.
Naiknya seorang menjadi penguasa pun hanyalah karena adanya pengakuan, setelah orang banyak mengakui, dan sering kali didukung oleh militer, barulah dia berkuasa, sedang Allah sebagai Maha Kuasa dan Maha Menentukan, tidaklah Dia berkuasa setelah mendapat dukungan, walaupun seluruh isi alam ini durhaka kepada Nya, yang akan jatuh bukan Allah, melainkan yang durhaka itu.
Dan seorang penguasa sangat tak layak untuk mengklaim bahwa dia adalah berdaulat dan berhak untuk memutuskan dan membuat aturan yang tak bersandar dengan aturan ilahi, bila penguasa tersebut tetap dengan kenekatan untuk membuat aturan tersebut, berarti dia telah menentang Allah yang memiliki kerajaan di seluruh alam ini,…bagaimana mungkin seorang raja kecil melakukan penentangan terhadap-Nya dan dipertahankan sekuat tenaga, padahal dia merupakan bagian yang sangat kecil dalam kekuasaan kerajaan Hakiki milik Allah dan kepunahan terhadapnya menanti diujung jalan yang nantinya akan dipertanggung jawabkan segala tindakannya.
Syaik Muhammad Abduh pernah menegaskan Islam tidak memberikan kekuasaan kepada siapapun, selain Allah dan Rasulnya, terhadap keyakinan atau akidah orang lain dan tidak pula untuk menguasai keimanannya. Islam tidak memberikan hak kepada siapapun dari kalangan pengikutnya untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, dibumi maupun dilangit, bahkan iman membebaskan orang mukmin dari segala bentuk kontrol antara dia dengan Allah, kecuali kontrol Allah saja, seorang muslim, betapapun tinggi dan rendah kedudukannya, tidak mempunyai hak menguasai orang lain, dia hanya mempunyai hak untuk menasehati dan membimbing.
Tentang penguasa atau pemimpin, syaikh Muhammad Abduh mengatakan, untuk memahami Al qur-an dan mengetahui hukum hukum agama, Islam tidak memberikan keistimewaan kepada penguasa atau pemimpin, dan juga tidak meninggikan karena kekuasaan itu. Perbedaan antara mereka hanya dari segi kejernihan pemikiran dan ketajaman dalam menetapkan hukum. Penguasa hanya dipatuhi selama dia berjalan di jalan yang benar dan mengikuti Al qur-an dan As sunnah, sementara kaum muslimin bertindak mengamati dan mengawasinya, bila dia menyimpang dari sistem, mereka akan membetulkannya, bila membelok, mereka akan meluruskannya dengan nasehat dan peringatan. Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam mendurhakai Al Khaliq, bila penguasa tidak lagi mengindahkan Al qur-an dan As sunnah dalam bertindak, maka hal ini sah untuk menurunkannya dari jabatannya .
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Hanya Kerajaan-Nya lah, Allah berkuasa atas segala sesuatu terhadap ciptaan-Nya, tidak ada satupun yang dapat menghambat ketentuan-Nya dan tidak satupun yang dapat memperlancar hambatan-Nya. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang menandingi-Nya. Apa yang diputuskan-Nya pastilah terjadi.
Rasanya jika kita memahami benar makna dari lanjutan ayat tersebut, timbullah rasa tentram di hati terhadap apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan perjuangan di jalan-Nya, entah itu berhasil maupun gagal kala berjuang di dunia untuk kedaulatan-Nya asalkan kita telah memenuhi kriteria dalam berjuang di jalan Allah, kita yakin kemenangan hakiki adalah mencapai ridho-Nya. Apapun yang diputuskan-Nya adalah berbaik sangka kepada-Nya dan berharap kasih sayang-Nya untuk menggapai sebuah kemenangan hakiki.
Sebagai Raja yang hakiki, pemilik kekuasaan, baik di bumi maupun di langit, Dia lah yang menentukan segala sesuatu, segala sesuatu berkaitan dengan hal besar maupun yang kecil, seperti peredaran matahari, planet dan sebagainya hingga hal yang kecil berupa atom dan prosesnya, maupun rezeki manusia, dari hamba yang diberi karunia yang besar hingga manusia yang papa yang tinggal di jalan-jalan. Allah lah yang menentukan sesuatu itu, dan setiap keputusan itu punya hikmah dibaliknya.
Itulah makna dari sifat Allah yang disebut qadir, yang biasa diartikan Maha Kuasa atau diartikan dengan yang mentakdirkan sesuatu, tetapi karena kurang kita renungkan, seringkali salah kita memahami takdir, sehingga kadang kadang kita lupa bahwa sifat Allah atau salah satu dari nama Allah yang disebut qadir kita artikan saja bahwa Allah dapat berbuat sekehendak-Nya, dengan tidak mempunyai ketentuan, seakan akan tidak mempuntai undang undang yang biasa disebut sunnatullah, padahal semuanya ada ketentuannya, yang satu bertali dan berhubungan dengan yang lain. Misalnya terjadi sebuah kebakaran besar, seseorang ingin melewati api panas yang berkobar besar untuk mencari selamat, dan dia harus melewati kobaran tersebut, ketentuannya adalah dia akan terbakar karena zat manusia tidak memiliki kekuatan terhadap sengatan api itu, dia pasti akan binasa karenanya.
Demikianlah hidup manusia, bala bencana, kematian, rezeki, keselamatan, jodoh, hujan, badai, kemenangan, kekalahan, kebahagiaan, semuanya itu adalah pertemuan diantara ketentuan dengan ketentuan, baik ketentuan besar maupun kecil, ada yang telah diketahui manusia maupun yang belum diketahui manusia, namun seluruh keadaan dalam alam ini tidaklah ada yang terlepas dari ketentuan yang telah ditentukan Allah.
Yang diperlukan oleh manusia adalah ihtiar terhadap tujuan hidupnya didunia, sebaik baiknya amalan yang dikerjakan dan selalu berada dalam frame perjuangan dan ibadah kepada Allah, dan Allah tidak mempertanyakan hasil dari amalan manusia itu, yang dinilai oleh-Nya adalah usaha menuju keridhoan-Nya dan kita sebagai makhluk-Nya tetaplah berbaik sangka kepada-Nya dan yakinlah Allah akan menentukan sesuatu yang baik buat hamba-hamba-Nya yang beramal secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan sunnatullah . Selalulah optimis wahai hamba yang berjuang.

Syiah Musuh Islam Dalam Selimut


Imam Ibnu Katsir رحمه الله telah menjelaskan fenomena ini dalam kitabnya ketika menyebutkan biografi salah seorang tokoh Syiah yaitu Ibnu Nu'man :

"Ibnu Nu'man ini adalah seorang tokoh Syiah dan pembela mereka. Ia punya kedudukan di kalangan penguasa-penguasa daerah karena mayoritas penduduk di daerah-daerah tersebut pada masa itu mulai condong kepada tasyayyu' (Syi'ah). Di antara muridnya adalah asy-Syarif ar-Radhi dan al-Murtadha."1

Beberapa sekte, seperti Isma'iliyah, Buwaihiyah, Qaramithah dan lain-lainnya memakai jubah Syiah ini untuk meraih tujuannya. Contoh kasusnya adalah yang terjadi di Afrika utara, salah seorang juru dakwah Syiah yang bernama Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Zakariya ash-Shan'ani yang berjuluk Abu 'Abdillah asy-Syi'i masuk ke wilayah Afrika seorang diri tanpa harta dan tanpa satu pun orang yang mendampinginya. Ia terus melakukan kegiatan dakwah di sana hingga ia berhasil menguasainya.2

Abu 'Abdillah asy-Syii'i inilah yang berhasil meyakinkan kaum Muslimin untuk menerima 'Ubaidullah al-Qaddah sebagai imam dakwah sehingga mereka membaiatnya. Lalu 'Ubaidullah ini menggelari dirinya sebagai al-Mahdi dan mendirikan daulah 'Ubaidiyah yang kemudian lebih dipopulerkan dengan sebutan sebagai daulah Fathimiyyah. Padahal pada hakekatnya merupakan daulah yang beraliran bathiniyah.

Di antara kejahatan yang dilakukan oleh 'Ubaidullah ini, suatu kali kudanya masuk ke dalam masjid. Lalu rekan-rekannya ditanya tentang hal itu, mereka menjawab, "Sesungguhnya kencing dan kotoran kuda itu suci, karena ia adalah kuda al-Mahdi (yakni 'Ubaidullah). Pengurus masjid mengingkari hal itu. Maka mereka pun membawanya ke hadapan 'Ubaidullah al-Mahdi, dan akhirnya ia menghabisi pengurus masjid tersebut. Ibnu 'Adzara رحمه الله berkata, "Sesungguhnya di akhir hayatnya 'Ubaidullah ini ditimpa sebuah penyakit yang mengerikan yaitu adanya cacing yang keluar dari duburnya dan kemudian memakan kemaluannya. Begitulah keadaannya hingga kematian merenggutnya."3

Abu Syamah رحمه الله        berkomentar tentang 'Ubaidullah ini dengan berkata, "Ia adalah seorang zindiq (kafir), khablts (sangat buruk), dan merupakan musuh Islam. Menunjukkan diri sebagai Syiah dan berupaya keras untuk menghilangkan agama Islam. Ia banyak membunuh Fuqaha', ahli hadits, orang-orang shalih dan banyak manusia lainnya. Anak keturunannya tumbuh dengan pola pikir seperti itu dan apabila ada kesempatan mereka akan menunjukkan taringnya, jika tidak maka mereka akan menyembunyikan diri."4

Adz-Dzahabi رحمه الله berkata, "Duhai kiranya kalau ia hanya seorang penganut Syiah saja, tetapi ternyata di samping itu ia juga seorang zindiq."5

 1. Al-Bidayah wan Nihayah (XII/17)
 2. Wafayatut Ayan, Ibnu Khalikan (11/192)
 3. Akhbar Muluk Bani Ubaid tulisan ash-Shanhaji hlm. 96
 4. Ar-Raudhataini fi Akhbari Daulatain hlm. 201
 5. Tarikh Islam , adz-Dzahabi

Masalah Berkaitan Oral Seks Dalam Islam

Oral seks, yang tidak dijumpai secara tegas dalam hadits, menjadi bahasan tersendiri dalam seksologi Islam. Apakah oral seks diperbolehkan dalam Islam? Secara tegas dilarang, atau ada syarat-syarat dan batasan tertentu yang menjadikannya halal atau haram?

Ketiadaan nash yang sarih inilah yang membuat para ulama berbeda pendapat mengenai oral seks. Sebagian ulama memperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya.


“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu dari mana saja kamu kehendaki” (QS. Al Baqarah ayat 223)

Namun, sebagian ulama lainnya menghukuminya makruh atau melarangnya dengan berargumen menjaga kehormatan (muru’ah), oral seks menjijikkan, dan tidak termasuk menjaga kemaluan seperti ciri orang yang beriman: ’alaa furuujihim yuhaafidhuun..

Perbedaan pendapat ini dan semakin banyaknya pertanyaan tentang oral seks membuat para ulama muta’akhirin berijtihad dalam masalah ini lebih detail. Dari ijtihad itulah kemudian didapatkan fatwa seputar hukum oral seks ini.


Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
Dalam buku Sutra Ungu, Abu Umar Basyir mengutip jawaban Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika ditanya tentang oral seks. Beliau menjawab, “Itu perilau kurang bagus, namun hukumnya boleh-boleh saja.”


Fatwa Syaikh Mukhtaar As Sinqithi
Dikutip dari buku yang sama, Syaikh Mukhtaar As Sinqithi menyatakan mubah secara mutlak, karena hukum asal dari segala cara berhubungan seks adalah halal. Tentu catatannya, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.


Fatwa Syaikh As Saami Ash Shuqair
Menurut murid utama Syaikh Shalih bi Utsaimin ini, oral seks hukumnya mubah asal tidak sampai menjilat madzi. Jika sampai menjilat cairan najis itu, maka hukumnya haram. Meski mubah, Syaikh ini memberikan catatan: “hanya saja, kami merasa jijik (dengan oral seks itu)”.


Fatwa Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman Al Jibrin
Ketika ditanya oral seks, beliau menjawab, “Boleh, namun dimakruhkan. Karena asalnya suami istri boleh bersenang-senang satu dan lainnya, menikmati seluruh badan pasangannya kecuali jika ada dalil yang melarang. Boleh antara suami istri menyentuh kemaluan satu dan lainnya dengan tangannya dan memandangnya. Akan tetapi, mencium kemaluan semacam itu tidak disukai oleh jiwa karena masih ada cara lain yang lebih menyenangkan.”


Fatwa Syaikh Yusuf Al Qardhawi
Dikutip dari buku Bahagianya Merayakan Cinta, Syaikh Yusuf Al Qardhawi berfatwa bahwa oral seks diperbolehkan dengan syarat menghindari madzi agar tidak terjilat atau tertelan, serta memperhatikan kebersihan mulut dan kemaluan karena jika tidak terjaga kebersihannya, terdapat potensi bakteri yang membahayakan kesehatan.


Kesimpulan: Oral seks boleh dilakukan –khususnya untuk foreplay- dengan syarat tidak sampai menjilat madzi atau menelannya, menjaga kebersihan mulut dan kemaluan, dan disepakati oleh suami istri (tidak jijik salah satunya). Wallahu a’lam bish shawab

Sumber:http://www.ustazcambodia.com/2013/12/oral-seks-pandangan-ulama-dalam-islam.html

Rahmat allah Mengetasi Segelanya

 
Allah Azza wa Jalla tidaklah memerlukan amal hamba - Nya . Dia memerintah hamba - Nya untuk beramal , adalah agar manusia mengakui bahawa dirinya lemah dan selalu memerlukan pertolongan .
Pengakuan semacam itu adalah penting .
Dikisahkan ada dua orang disiksa di neraka . Kemudian Allah SWT . memerintahkan agar keduanya dikeluarkan . Setelah keduanya itu keluar , Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka :
 
" Apakah yang menyebabkan kalian masuk neraka ? "
" Nafsu kami , " jawab mereka .
" Bukankah telah aku larang kalian berbuat maksiat kepada - Ku ? Bukankah aku telah mengutus Rasul - Rasul - Ku dengan bukti - bukti yang nyata lagi jelas ? Dan Bukankah telah aku sampaikan melalui lisan para ulama " Barang siapa yang taat akan memperoleh syurga , Istana didalamnya , kesenangan , dan bidadari , sebaliknya orang yang bermaksiat akan tinggal di neraka bersama Qarun , Fir'aun , dan Haman ? "
" Benar , tetapi kami tidak taat dan selalu bermaksiat kepada - Mu . "
" Kembalilah kalian ke neraka dan rasakanlah siksa - Ku , " perintah Allah .
Yang satu bergegas kembali , namun yang lain berjalan dengan enggan sambil sesekali menoleh kebelakang .
" Mengapa engkau berjalan cepat - cepat ? " Tanya Allah Azza wa Jalla kepada yang pertama .
" Ya Tuhan dahulu aku selalu membangkang perintah Engkau , sekarang sudah seharusnya aku taat kepada - Mu dengan kembali masuk ke neraka . " jawabnya .
" Dan kamu , mengapa kamu tidak akan kembali ke dalam neraka ? " Tanya Allah kepad yang kedua .
" Aku sangat mengharap ampunan Engkau , kerana tidak mungkin engkau mengembalikan kami kedalam neraka setelah membebaskan kami darinya . " jawabnya
" Masuklah kalian berdua ke dalam syurga - Ku . Masuklah kerana kamu telah mentaati perintah - Ku . Dan masuklah kerana kamu percaya pada rahmat dan kemurahan - Ku . "


Rahmat Allah Mengatasi Segelanya, 

Allah SWT Janji 10 Perkara Kepada Yang Ingin BerkahwinApabila seorang muslim baik lelaki atau wanita akan berkahwin, biasanya akan timbul pelbagai perasaan akan timbul. Ada rasa gundah, resah, risau, bimbang, termasuk juga tidak sabar menunggu datangnya si pendamping. Bahkan ketika dalam proses taaruf sekalipun masih ada juga perasaan keraguan.

Inilah khabar gembira berupa janji Allah bagi orang yang akan berkahwin. Bergembiralah wahai saudaraku…

1. “Wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula),dan wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (An Nuur : 26)
Bila ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaikilah diri. Hiduplah sesuai dengan ajaran Islam dan Sunnah Nabi-Nya. Jadilah lelaki yang soleh, jadilah wanita yang solehah. Semoga Allah memberikan hanya yang baik buat kita. Amin.

2. “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An Nuur: 32)

Sebahagian para pemuda ada yang merasa bingung dan bimbang untuk berkahwin. Salah satu sebabnya adalah kerana belum mempunyai pekerjaan. Dan yang telah mempunyai pekerjaan pun tetap ada perasaan bimbang juga. Sebahagian mereka tetap ragu nilai gajinya. Dalam fikiran mereka, “apakah gaji ini cukup untuk berkeluarga dengan gaji sekian?”.

Ayat tersebut merupakan jawapan buat mereka yang ragu untuk melangkah ke jinjang pernikahan kerana alasan ekonomi. Yang perlu ditekankan kepada para pemuda dalam masalah ini adalah kesanggupan untuk memberi nafkah, dan terus bekerja mencari nafkah memenuhi keperluan keluarga.

Allah akan menolong mereka yang menikah. Allah Maha Adil, apabila tanggungjawab para pemuda bertambah – dengan kewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Tidakkah kita lihat kenyataannya di masyarakat, banyak mereka yang semula miskin tidak mempunyai apa-apa ketika berkahwin, kemudian Allah memberinya rezeki yang berlimpah dan mencukupkan keperluannya?

3. “Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, iaitu seorang mujahid fi sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka dan seorang yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya”. (HR. Ahmad 2: 251, Nasaiy, Tirmidzi, Ibnu Majah hadits no. 2518, dan Hakim 2: 160)

Bagi siapa sahaja yang berkahwin dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka berhak mendapatkan pertolongan dari Allah berdasarkan penegasan Rasulullah dalam hadits ini. Dan pertolongan Allah itu pasti datang.

4. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar Ruum : 21)

5. “Dan Tuhanmu berfirman : ‘Berdoalah kepada-Ku, nescaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina’ “. (Al Mu’min : 60)

Ini juga janji Allah ‘Azza wa Jalla, bila kita berdoa kepada Allah nescaya akan diperkenankan-Nya. Termasuk di dalamnya ketika kita berdoa memohon diberikan pendamping hidup yang agamanya baik, cantik, taat, dan sebagainya.

Dalam berdoa, perhatikan adab dan sebab terkabulnya doa. Diantaranya adalah ikhlas, bersungguh-sungguh, merendahkan diri, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan lain – lain.
Perhatikan juga waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Diantaranya adalah berdoa pada waktu sepertiga malam yang terakhir dimana Allah ‘Azza wa Jalla turun ke langit dunia, dan pada waktu antara azan dan iqamah,

Perhatikan juga penghalang terkabulnya doa. Diantaranya adalah makan dan minum dari sumber yang haram, dan berpakaian dari usaha yang haram serta melakukan apa yang diharamkan Allah,

Manfaat lain dari berdoa bererti kita meyakini keberadaan Allah, mengakui bahawa Allah itu tempat meminta, mengakui bahawa Allah Maha Kaya, dan mengakui bahawa Allah Maha Mendengar.
Sebahagian orangapabila jodohnya tidak kunjung datang maka mereka pergi ke dukun-dukun berharap agar jodohnya lancar. Cara seperti ini jelas dilarang oleh Islam. Perhatikan hadis-hadis berikut yang merupakan peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:
“Barang siapa yang mendatangi peramal / dukun, lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima solatnya selama empat puluh malam”. (Hadis sahih riwayat Muslim (7/37) dan Ahmad).

Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Maka janganlah kamu mendatangi dukun-dukun itu.” (Sahih riwayat Muslim juz 7 hal. 35).
Telah bersabda Nabi SAW, “Sesungguhnya jampi-jampi (mantera) dan guna-guna itu adalah (hukumnya) syirik.” (Hadis sahih riwayat Abu Dawud (no. 3883), Ibnu Majah (no. 3530), Ahmad dan Hakim).

6. “Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan solat“. (Al Baqarah : 153)
Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Agar datang pertolongan Allah, maka kita juga harus bersabar sesuai dengan Sunnah Nabi dan terbebas dari bid’ah-bid’ah.

7. “Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Alam Nasyrah : 5 – 6)

Ini juga janji Allah. Mungkin terasa bagi kita jodoh yang dinanti tidak kunjung datang. Segalanya terasa sulit. Tetapi kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah dan yakinlah bahawa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah sendiri yang menegaskan dua kali dalam Surat Alam Nasyrah.

8. “Hai orang-orang yang beriman jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Dia akanmenolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. (Muhammad : 7)

Agar Allah menolong kita, maka kita tolong agama Allah. Baik dengan berinfak di jalan-Nya, membantu penyebaran dakwah Islam dengan penyebaran buletin atau buku-buku Islam, membantu penyelenggaraan pengajian, dan sebagainya. Dengan itu semoga Allah menolong kita.

9. “Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Al Hajj : 40)

10. “Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”. (Al Baqarah : 214)
Itulah janji Allah. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalaupun Allah tidak / belum mengabulkan doa kita, tentu ada hikmah dan kasih sayang Allah yang lebih besar buat kita. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Inilah keyakinan yang harus ada pada setiap muslim.
Ustaz Cam info Informasi

Botol Arak Penyebab Kepada Hidayah Allah SWT


Hidayah Allah sungguh ajaib. Ia bisa datang melalui berbagai cara dan kesempatan yang tak terduga. Jamie Fletcher, misalnya. Pria Kolumbia ini menemukan Islam ketika dirinya pulang dari sebuah klub malam dalam kondisi mabuk.

“Suatu malam saya bersama seorang teman pulang dari klub malam dan mabuk. Sepulang dari sana kami duduk di depan rumahnya sembari menatap botol minuman. Tak diduga, teman saya berkata, ‘Aku tak percaya masih melakukan ini’,” kata Fletcher mengungkapkan asal mula keislamannya kepada Public Radio International (PRI), Senin (23/12).

Fletcher yang penasaran mencoba bertanya kembali. Ia bertanya apa maksud dari perkataan temannya tadi.

“Aku bertanya padanya apa maksud dari tidak percaya. Lalu temanku bercerita bahwa dirinya tak percaya masih melakukan hal ini (mabuk, red) setelah pulang dari Mekah,” lanjutnya.
Mendengar kata Makkah, Fletcher kembali bertanya kepada temannya apa itu Makkah. Dan Ia mendapatkan jawaban bahwa Makkah adalah baitullah, rumah Allah. Temannya yang seorang muslim, juga menjelaskan sedikit tentang Islam.

“Islam adalah agama yang benar dari Allah,” mendengar pernyataan ini, Fletcher menyangkal dengan alasan semua orang menganggap agamanya adalah benar. Akan tetapi obrolan singkat itu ternyata membuat Fletcer penasaran tentang Islam. Ia pun kemudian mulai mencari tahu, apa itu Islam yang sebenarnya.

Seperti kebanyakan Latin, Fletcher dibesarkan dalam keluarga Katolik, tapi dia bilang orang tuanya juga mendorong dia untuk menemukan kebenaran sendiri. Dalam usahanya mencari kebenaran, ia belajar agama Kristen, Yahudi, Taoisme dan Buddhisme. Anehnya, dalam pencariannya tersebut, ia mulai meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar dari Allah.

Saat itulah, ia memutuskan untuk mulai masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Mujahid Fletcher. “Islam membawa rasa yang jelas untuk meminta pengampunan atau pertobatan langsung kepada Tuhan, tanpa perantara, ” kata Fletcher.

Tak hanya sebatas puas dalam menemukan kebenaran Islam, Fletcher pun bertekad untuk meneyebarkan Islam di kalangan latinos (masyarakat Amerika Latin) lainnya.

Oleh karena itu, Ia meluncurkan sebuah perusahaan bernama Islam di Spanyol di mana ia mulai melakukan terjemahan dan membuat rekaman audio dari ayat-ayat. Dia dan ayahnya, yang juga masuk Islam, telah tercatat lebih membuat 500 CD dan 200 akses TV kabel yang beriskan hal-hal tentang Islam.

“Tujuan akhir dengan Islam di Spanyol adalah untuk mendidik Latin tentang Islam di seluruh dunia,” katanya.

Sekarang, Fletcher juga rutin hadir di Maryam Islamic Center yang terletak di Sugar Land, sebuah pinggiran kota makmur dari Houston. Masjid besar di sana memiliki arsitektur yang sama seperti di Timur Tengah atau Turki di mana bangunannya sangat menarik dan tinggi, pintu masuk melengkung, terdapat pilar dan dua menara.

Fletcher mengatakan Muslim Latino tersebar di kantong-kantong kecil di kota-kota besar seperti Houston. [ROL/Bersamadakwah]

Ustaz Cam info Kisah Benar